Dịch vụ đo lưu lượng 03 bơm KQ Ứng dụng: Bơm nước biển Yêu cầu: Đo lưu lượng từng bơm và bơm chạy kết hợp dựa theo thủy triều mực nước biển