Máy bơm màng khí nén GODO

Hãng GODO là sản phẩm mới được phát triển trên cơ sở trên màng khí nén truyền thống.
Ngoài ưa điển của bơm màng khí nén thông thường ,sản phẩm có khả năng vệ sinh đặc biệt tốt ,khả năng đáp ứng đầy đủ yêu cầu vệ sinh cao của các ngành khác nhau.
Như ngành : Thự phẩm ,đồ uống ,dược phẩm ,ngành hóa chất …