Gia Công Ống Giảm Thanh Các Loai Máy Thổi .Khí


Gia công ống giảm thanh đầu ra + đầu vào
Chân đế máy thổi khí
Nắp chụp bảo vệ dây curo
Các loại máy thổi khí : Heywel,Trundean,Long tech,tsurumi.